Ombildning

Vi erbjuder hjälp med ombildningar av hyresrätt

Ombilda hyresrätt till bostadsrätt

Steg för steg till en lyckad ombildning

Här beskriver vi de steg som krävs för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Det räcker att ni är minst tre hyresgäster som är intresserade av att bilda bostadsrättsföreningen. Här går vi i förenklad form igenom de steg som behövs för en ombildning.

1. Hyresgästerna går samman för att bilda en bostadsrättsförening och registrerar denna hos Bolagsverket. Vi hjälper er gärna redan i detta steg.

2. En intresseanmälan om förvärv av fastigheten för att göra en ombildning till bostadsrätter kan lämnas in till Lantmäteriet som kan ge föreningen förköpsrätt.

3. Vi kontaktar er fastighetsägare för att meddela att hyresgästerna önskar inleda en förhandling om köp av bostäderna.

4. En besiktningsman utför en oberoende besiktning av fastigheten för att dokumentera fastighetens skick samt behovet av underhåll. Besiktningen används som en del av underlaget för värderingen av fastigheten.

5. Efter att besiktningen har genomförts och fastighetsägaren har meddelat ett pris för fastigheten görs en kalkyl för att räkna fram hur mycket varje lägenhet kommer att kosta samt hur hög boendekostnaden kommer att bli om man väljer att köpa sin bostad som en bostadsrätt istället för att fortsätta hyra.

6. Kalkylen används som underlag för ett presentationsmöte där alla boende i fastigheten får möjlighet att delta.

7. När detta har gjorts upprättas en ekonomisk plan. Denna skall godkännas av behöriga intygsgivare som är godkända av Boverket. Den ekonomiska planen beskriver hur köpet kommer att finansieras, hur insatserna kommer att fördelas och hur stor årsavgiften blir för varje lägenhet. Den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket.

8. Det definitiva beslutet om att bostadsrättsföreningen ska köpa fastigheten tas vid en så kallad köpstämma (en extra föreningsstämma). Här måste minst två tredjedelar av fastighetens samtliga hyresgäster rösta ja. Beslutet avgör endast om föreningen har rätt att köpa fastigheten eller inte, inte huruvida just du kommer att köpa din lägenhet eller fortsätta att hyra.

9. Nästa steg i processen blir att de som önskar köpa sin lägenhet söker lån. Föreningens bank ger ett fördelaktigt erbjudande till respektive intressent. Då det inte krävs någon kontantinsats vid denna form av köp brukar det vara enkelt att få lån för en ombildning. Har du utan problem kunnat betala din hyra fram till dags datum bör det inte finnas några hinder.

10. Det sista steget i ombildningen är att föreningen betalar köpesumman till den tidigare fastighetsägaren. Samtidigt upplåts lägenheterna till dem som har valt att köpa sina bostäder i föreningen. Ombildningen är nu slutförd och du äger din egen bostad!

Denna process kräver givetvis ett antal juridiska dokument och erfarenhet av förhandling. Vi hjälper er med alla steg på vägen. Betalningen av vårt arvode görs först när ombildningen är klar. Välkommen att kontakta oss idag för mer information.

Från hyresrätt till BRF på ett smidigt och effektivt sätt!