Ombildning

Vi erbjuder hjälp med ombildningar av hyresrätt

Ombildningar av hyresrätt

Vad är ombildning?

Den form av ombildning vi talar om här handlar om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt.

De boende i en hyresfastighet går samman för att bilda en bostadsrättsförening och på det viset skapa möjligheten att köpa sina egna lägenheter. Du behåller samma bostad men får ett flertal fördelar såsom möjlighet att påverka hur fastigheten förvaltas, har större friheter när det kommer till renoveringar och kommer med stor sannolikhet att sänka dina boendekostnader.

En välskött bostadsrättsförening ger möjlighet att skapa en gemensam ekonomi som kommer alla medlemmar till godo istället för att hamna i hyresvärdens plånbok. På denna sida berättar vi mer om hur processen går till.

lägenheter stockholm

Ombildning minskar resursanvändningen

Något som ofta förvånar dem som ombildar hyresrätter till bostadsrätter är att resursanvändningen i fastigheterna i de flesta fall blir lägre. Statistiska Centralbyrån har tagit fram statistik som visar att resursanvändningen beräknad i kronor per kvadratmeter för fastigheter som ägs av en bostadsrättsförening är omkring 50 procent lägre än motsvarande bostäder som ägs av kommunala bostadsbolag. Det påverkar inte bara plånboken hos de boende utan också miljön, ofta handlar det om kostnader som går till spillo i värmesystem och liknande.

Då vi även arbetar med fastighetsförvaltning kan vi hjälpa er med att utvärdera var ni kan sänka kostnaderna i den framtida förvaltningen. Det kan exempelvis handla om optimering av ventilationssystem, byte av belysning, uppgradering av värmesystem med mera.

Vi blir gärna er partner i dessa frågor och hoppas att ni ser fördelen med att låta oss fortsatt ta hand om förvaltningen i er förening. Vi värdesätter långvariga relationer och hoppas på att kunna bli ett fortsatt stöd i föreningen under många år framåt.

Sveriges ledande företag inom ombildningar!